1 2 3
บริจาค Survey Meter Calibrator พร้อม Cs-137
Product Code :
Product Name : บริจาค Survey Meter Calibrator พร้อม Cs-137

Details :
บริษัท เอ็นซิส เทคโนโลยี จำกัด ได้บริจาคเครื่อง Survey Meter Calibrator พร้อม Cs-137 ให้กับศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับเทียบความแม่นยำของเครื่องมือทางนิวเคลียร์ ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ