1 2 3
ติดตั้ง Rigaku X-ray
Product Code :
Product Name : ติดตั้ง Rigaku X-ray

Details :
ติดตั้งเครื่อง X-ray  Rigaku รุ่น Radioflex RF-200EGM2 ให้กับ บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย)  จำกัด  จังหวัดอยุธยา