1 2 3
บริจาคสารรังสี Eckert&Ziegler ให้ ปส.
Product Code :
Product Name : บริจาคสารรังสี Eckert&Ziegler ให้ ปส.

Details :
บริษัท  เอ็นซิส เทคโนโลยี่ จำกัด  บริจาคสารรังสี  Eckert & Ziegler ให้กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  เพื่อนำไปใช้กับระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมตรี สำหรับงานสอบเทียบและในการพัฒนางานวิจัยต่างๆ  วันที่ 20 กันยายน 2565